Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Enginyeria de Forests     SegellAcreditacioAQU_MEForestal_

Formació complementaria

Per al curs 2016/17 es pretén ampliar l'activitat docent de la titulació tot potenciant la formació complementària a través de dues línies principals:

  • Pràctiques externes extracurriculars: es fomentarà i facilitarà la realització de pràctiques externes en empreses de l'àmbit forestal.
  • Formació a nivell internacional: a través d'un programa intern d'ajudes s'ofereix la possibilitat de realitzar cursos d'especialització o estades curtes a l'estranger per a un nombre limitat d'alumnes.El Màster ha fomentat l'organització de tres Cursos de Formació Contínua, becant als alumnes del Màster interessats en els mateixos. Els cursos han estat: i) Curs d'Eficiència Energètica d'Edificis, ii) Curs de Formació per a consultors en Certificació Forestal i Auditors teòrics forestals PEFC, iii) Curs de Tecnologia LIDAR aplicada a la gestió forestal

Per més informació i oferta de places consultar al coordinador de la titulació a l'inici del curs acadèmic.