Inici del Contingut

Idioma d'impartició

La docència del màster s'impartirà de forma preferent en català, tot i que en funció dels estudiants i del professor assistent, es podran impartir les classes tant en castellà com en anglès. A continuació es mostra una taula amb els percentatge previstos de la utilització de cada idioma.


IdiomaImpartició (%)
Català 50
Castellà 45
Anglès 5Per més informació sobre l'idioma d'impartició podeu entrar a la guia docent de cada assignatura, en l'apartat de pla d'estudis.