Inici del Contingut

Treballs Fi de Màster

Treballs Fi de Màster

Curs 2012-13

Caudales ecológicos y cambio climático en la Cuenca del río Ebro 

Reconstrucción de las avenidas de finales del siglo XIX en Zaragoza 

Aplicació de tècniques d'imatge per avaluar l'increment de biomassa en cultius arboris

Actuacions de millora d'hàbitat a la Finca de Mas Roigé al P.N. de Montsant 

Curs 2013-14

Desarrollo y aplicación de un sistema inteligente de protección frente a los incendios forestales

Estudi d'impacte ambiental i estudi d'impacte i integració paisatgística del circuit de motocros situat al terme municipal dels Alamús

Real options valuation of forest plantation investemts in the Los Rios region (Chile)

Comportament adaptatiu i productiu de genotips espanyols de Prunus avium seleccionats per fusta: fenologia, creixement i conformació

Modelización del crecimiento diametral del encimar (Quercus ilex subsp. ilex) en el parque del Montnegre y el Corredor

Estudio previo para el uso de la biomasa con finalidades energéticas en equipamientos públicos del municipio de Benasque a partir de la gestión de montes de propiedad municipal

Avaluación de l'estat de conservació de l'hàbitat 9350 Pinars sud-Mediterranis de Pinus nigra i definició de criteris de gestió a la zona de la Fou del Parc Natural dels Ports

Curs 2014-15

Pla tècnic de gestió i millora forestal a les finques de Can Mainou, Can Sidró i Can Vilarrasa al Parc Natural de Montnegre i Corredor

Comerç de llenya de proximitat al Pallars- Pla Operatiu de Negoci

Proyecto de Restauración hidrológica-Forestal de la Cuenca del Barranco de Serós (TT.MM.de Tremp y Talarn, comarca del Pallars Jussà, provincia de Lleida)

Pla de gestió de les tortugues d'aigua a l'EIN de la Séquia major.

Productividad y uso eficiente del agua en clones de álamo híbrido (Populus x euramericana): inferencia mediante el estudio de la composición isotópica del carbono-13