Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El Màster en Enginyeria de Forests s’obté després d’haver superat 72 crèdits ECTS (Un curs acadèmic), a més de 33 crèdits ECTS de complements de formació que hauran de cursar els estudiants procedents d’una Enginyeria Tècnica Forestal.

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiant amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals.

Els crèdits són de tres tipus diferents:

  • Complements de formació (33 ECTS): obligatoris per als estudiants procedents d’una Enginyeria Tècnica Forestal.

  • Obligatoris (60 ECTS): s’han de superar obligatòriament per tal d’obtenir el títol.

  • Treball Final de Màster (12 ECTS): obligatori.

 

Estructura del Pla d'Estudis

Mòdul 1: Indústries i energies forestals Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
103011 Energies renovables en el medi forestal 4
103022 Indústries de la fusta massissa 6
103023 Indústries de la fusta de trituració 6
103024 Indústries de productes forestals no fustaners 4
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 20
     
     
Mòdul 2: Organització d'empreses i política forestal i del medi natural Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
103010 Administració d'empreses 6
103020 Gestió d'empreses 6
103021 Governança forestal 4
103025 Política ambiental 4
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 20
     
     
Mòdul 3: Planificació i millora forestal a escala territorial Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
103012 Genètica, Conservació i Millora d'espècies forestals 4
103013 Gestió ambiental de l'activitat forestal 6
103014 Instruments de planificació territorial 6
103015 Planificació i Gestió d'espais naturals protegits (ENP) 4
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 20
     
     
Mòdul 4: Treball Final de Màster Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
103030  Treball Final de Màster 12
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 12
     
     
  Complements de formació  
Codi Assignatures i Guia docent Crédits ECTS
102424 Topografia, SIG i Teledetecció 6
102426 Estadística i Informàtica 6
102427 Obres forestals 6
102440 Planificació territorial i ambiental 9
102441 Política i Legislació forestal 6
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 33