Inici del Contingut

Treball final

El contingut del treball final de màster pot obeir a algun dels casos següents:

  • Proposta de l'estudiant.

  • Proposta dels departaments.

  • Propostes realitzades en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa.

  • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

  • Relació de Treballs Fi de Màster


Documents

 

Pràctiques externes obligatòries

El pla d'estudis d'aquest màster no contempla pràctiques externes obligatòries.

Pràctiques externes extracurriculars

Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014