RIBELLES SANS, MARIA TERESA

Category: PERMANENT COLLABORATING LECTURER
Academic profile: Pre-EHEA diploma / technical engineering degree
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Email: mariateresa.ribelles@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Forestry Engineering 1 FOREST ADMINISTRATION
Master's Degree in Administrative Management 1 COORPORATIVE LAW
Master's Degree in Administrative Management 1 ICTs APPLIED TO ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
Master's Degree in Administrative Management 1 INTERNSHIP
Master's Degree in Administrative Management 1 MASTER'S THESIS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada 1 COMMERCIAL LAW
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 1 COMMERCIAL LAW
Degree in Business Administration and Management 1 COMMERCIAL LAW
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 COORPORATIVE LAW
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 ICTs APPLIED TO ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 INTERNSHIP
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 MASTER'S THESIS
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 2 COMMERCIAL LAW
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 FOREST POLICY AND LEGISLATION
Degree in Forest Engineering 4 FOREST POLICY AND LEGISLATION
Degree in Business Administration and Management 4 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 BACHELOR'S THESIS
Master's Degree in Forestry Engineering FOREST POLICY AND LEGISLATION

Research

Publications Year Authors Type
Repoblaciones forestales: Análisis del marco legal 2000 J. Pemán, M.T. Ribelles, R. Navarro Llibre d'investigació
Repoblaciones forestales: Análisis del marco legal 2000 J. Pemán, M.T. Ribelles, R. Navarro CD-ROM
Nuevas normativas autonómicas en materia de pesca fluvial 1994 Mª Teresa Ribelles Sans Article en revista divulgativa
Los espacios de interés natural en Cataluña 1993 Mª Teresa Ribelles Sans Article en revista divulgativa