Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Enginyeria de Forests     SegellAcreditacioAQU_MEForestal_

Els estudis d'Enginyeria de Forests de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 1991/92, sota la denominació d'Enginyer de Forests. Aquests estudis estaven estructurats com una titulació de segon cicle. 

En el curs 2011/12 s'inicia el Màster en Enginyeria de Forests d'acord amb les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l'adaptació a l'EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l'experiència adquirida al llarg d'aquests anys.

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitals per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. A més ofereix als estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny e innovació del medi rural forestal.

Els estudis d'Enginyeria de Forests tenen una durada d'1 any, amb classes presencials més la realització d'un Treball Final de Màster (TFM) i es distribueixen en 4 mòduls:

  • Mòdul 1: Indústries i Energies Renovables,  20 ECTS.

  • Mòdul 2: Planificació i Millora Forestal a escala Territorial, 20 ECTS.

  • Mòdul 3: Organització d'empreses i Política Forestal i del Medi Natural, 20 ECTS.

  • Mòdul 4: Treball final de Màster, 12 ECTS.