Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103014 INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL B 6
103013 GESTIÓ AMBIENTAL DE L'ACTIVITAT FORESTAL B 6
103012 GENÈTICA, CONSERVACIÓ I MILLORA D'ESPÈCIES FORESTALS B 4
103015 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS (ENP) B 4
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103022 INDÚSTRIES DE LA FUSTA MASSISSA B 6
103011 ENERGIES RENOVABLES EN EL MEDI FORESTAL B 4
103024 INDÚSTRIES DE PRODUCTES FORESTALS NO FUSTANERS B 4
103023 INDÚSTRIES DE LA FUSTA DE TRITURACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103010 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
103025 POLÍTICA AMBIENTAL B 4
103021 GOVERNANÇA FORESTAL B 4
103020 GESTIÓ D'EMPRESES B 6
2n CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103030 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102442 PROJECTES C 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL C 6
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL C 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA C 9
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL C 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ C 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL C 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA C 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL C 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102427 OBRES FORESTALS C 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA C 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL C 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA C 9
102437 SILVICULTURA C 6
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL C 9