ROCA RAFOS, JORDI

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: jordi.rocarafos@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Forestal 1 CIÈNCIES DE LA TERRA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 1 CIÈNCIES DE LA TERRA
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 1 CIÈNCIES DE LA TERRA
Grau en Enginyeria Forestal 2 HIDROLOGIA FORESTAL
Grau en Enginyeria Forestal 2 PRÀCTIQUES INTEGRADES II
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 2 ECOLOGIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 2 HIDROLOGIA FORESTAL
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 2 PRÀCTIQUES INTEGRADES II
Grau en Geografia 3 GESTIÓ AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Forestal 4 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS
Grau en Enginyeria Forestal 4 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 4 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I PAISATGISME
Grau en Educació Primària 4 COMPRENSIÓ DEL MÓN A TRAVÉS DE LA CIÈNCIA
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
MU en Enginyeria de Forests HIDROLOGIA FORESTAL
MU en Enginyeria de Forests PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL

Recerca

Grup de recerca: Sòls i Aigües